Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Studia podyplomowe – Biologia molekularna z elementami biotechnologii adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych  II stopnia na kierunkach: biologia, chemia, farmacja, farmakologia, leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, zootechnika, biologia środowiskowa. Są to studia doskonalące i umożliwiające pogłębienie wiedzy teoretycznej, zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie biologii molekularnej i podstaw biotechnologii oraz umiejętności dodatkowych przydatnych w pracy zawodowej.

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP.

Kierownik studiów

dr Katarzyna Gawrońska, e-mail: katarzyna.gawronska@up.krakow.pl