Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Studia podyplomowe Biologia molekularna z elementami biotechnologii są studiami doskonalącymi i umożliwiającymi pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie biologii molekularnej i podstaw biotechnologii oraz umiejętności dodatkowych przydatnych w pracy zawodowej. W toku nauki realizowanych jest łącznie 296 godzin zajęć dydaktycznych z czego ponad połowa przypada na ćwiczenia laboratoryjne w czasie których studenci samodzielnie lub w grupach wykonują doświadczenia i analizy. Taka forma ćwiczeń umożliwia opanowanie procedur laboratoryjnych w sposób daleko dokładniejszy niż w czasie pokazu czy demonstracji. Zajęcia dydaktyczne na kierunku prowadzone są przez kadrę posiadającą duże doświadczenie zarówno dydaktyczne jak i wysokie kwalifikacje merytoryczne. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych  II stopnia na kierunkach: biologia, chemia, farmacja, farmakologia, leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, zootechnika, biologia środowiskowa.

Cel studiów

Plan studiów 2020/2021