Przejdź do menu Przejdź do treści

Odszedł dr Marek Guzik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 marca 2023 roku w wieku 72 lat odszedł od nas emerytowany pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ś † P

dr Marek Guzik

Zoolog z duszą Terenowca i Przyjaciel Młodzieży

Odszedł od nas Kolega, który tworzył i rozwijał Instytut Biologii w latach 1975 – 2017.
Z Instytutem był związany już od czasów studenckich, kiedy rozpoczął studia na kierunku Biologia w 1969 r. Już od najmłodszych lat był pasjonatem przyrody, którą chłonął całym sobą.

W 1975 roku Marek Guzik rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Zoologii krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Trafił do zespołu herpetologów, który pod kierownictwem prof. Włodzimierza Juszczyka prowadził badania nad cyklem rocznym płazów. Swoje zainteresowania skupił na mało wtedy poznanym gatunku – kumaku nizinnym. Po uzyskaniu stopnia Doktora Nauk Przyrodniczych w 1983 roku  został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Pracując pod okiem profesora Włodzimierza Juszczyka stał się jednym z adeptów słynnej w Polsce „szkoły prof. Juszczyka” i specjalistą z zakresu herpetologii.

     

W Instytucie Biologii prowadził liczne zajęcia o różnorodnej tematyce m.in. z zoologii strunowców, biologii środowiskowej, zoogeografii, paleozoologii, ewolucjonizmu czy biogenezy. Uwielbiał teren, a w zajęcia terenowe, które prowadził ze studentami oraz młodzieżą szkolną wkładał całą swoją wiedzę, pasję i doświadczenie. Uczył jak przekazywać trudne treści, w sposób interesujący i pozwalający na samodzielne rozwiązywanie problemów, a wszystko to z ogromnym zaangażowaniem. W ramach praktyk studenckich prowadził zajęcia terenowe m.in. z grupami polskimi i niemieckimi w Alpach oraz Schwarzwaldzie. Zawsze barwnie opowiadał o ciekawych zjawiskach zachodzących w przyrodzie, niejednokrotnie okraszając te opowieści różnymi żartobliwymi anegdotami. Dzięki temu był bardzo lubiany przez swoich słuchaczy. Zarówno podczas zajęć, jak i poza zajęciami dr Guzik zawsze miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą i ze studentami. Rozwijał pasje u młodych ludzi, był wspaniałym dydaktykiem, który wykształcił kilka pokoleń studentów, zawsze był otwartym i przyjaźnie nastawionym do wszystkich człowiekiem. Chętnie pomagał starszym i młodszym, nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale również wspomagał dobrą radą w różnych problemach życia codziennego. Lubił ludzi i był lubiany. Uwielbiał śpiewać, czemu nie raz dawał wyraz zarówno na spotkaniach towarzyskich, jak i na obozach, czy wyjazdach terenowych. Przez ponad 20 lat swoim donośnym basem wspomagał także Akademicki Chór „Organum”. Miał również niebywały talent kulinarny.

   

      

 

Bardzo aktywnie uczestniczył w życiu Uczelni i społeczeństwa akademickiego, przez wiele lat będąc członkiem Senatu Uczelni, uczestniczył w licznych Komisjach senackich i rektorskich. Pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych. Był wieloletnim członkiem Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego.

W latach 1993 – 1997 i od 2012 – 2017 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Biologii. Od 2009 do 2017 był Kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka w Instytucie Biologii.

Był autorem i współautorem ponad 120 oryginalnych publikacji naukowych i popularnonaukowych, podręczników i poradników metodycznych dla nauczycieli. Wypromował wielu magistrów i licencjatów biologii. Brał udział w wielu badaniach i projektach naukowych dotyczących inwentaryzacji przyrodniczych i monitoringu płazów.

Był współorganizatorem i uczestnikiem dziesięciu Ogólnopolskich Konferencji Herpetologicznych, jak również licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

  

Po przejściu na emeryturę nadal utrzymywał kontakty ze środowiskiem oświatowym, prowadząc liczne zajęcia terenowe z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zajęciach przyrodniczych dr Marek Guzik kształtował wiele ważnych wartości związanych z pięknem przyrody ojczystej.

Podczas swojej pracy był wielokrotnie odznaczany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Poza pracą zawodową aktywnie działał w licznych strukturach w środowisku nauczycielskim i przyrodniczym. Był m.in. członkiem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Przewodniczącym Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Członkiem Zarządu LMiR Okręgu Bielsko Biała.

Jego oczkiem w głowie było Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, którego był współtwórcą. W połowie lat 90. ubiegłego stulecia został zaproszony do opieki nad okazami Szkolnego Muzeum Fauny i Flory Morskiej zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Jaworzu. Przez kilka lat z grupą studentów przeprowadził renowację okazów oraz z zakonserwowanych zbiorów wykonał wiele nowych preparatów do części wystawowej. Kiedy w 2014 roku został oddany do użytku nowy budynek Muzeum, dr Marek Guzik zaprojektował wystrój poszczególnych gablot oraz opisał wszystkie eksponaty. Miedzy innymi dzięki Jego pracy, Jaworzańskie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej to jedno z niewielu tego typu obiektów muzealnych w Polsce i jedyne takie w południowej Polsce. Ponieważ ideą Szkolnego muzeum było, aby przewodnikami byli uczniowie, dr Marek Guzik opracował dla nich odpowiednie teksty, a także poprzez kolejne lata prowadził szkolenia i egzaminy przewodnickie. Ponadto realizował wakacyjne zajęcia wyjazdowe z uczniami, członkami Ligi Morskiej i Rzecznej. W zajęciach tych uczestniczyli również nauczyciele opiekunowie poszczególnych grup.

 

    

Za swoją działalność został w 2005 uhonorowany Medalem „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”. Został odznaczony Krzyżem Pro Mari Nostro, Medalem Pamiątkowym „Z okazji 95 rocznicy powołania Ligi Morskiej i Rzecznej” oraz Odznaką Pamiątkową Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zawsze pamiętał i ciepło mówił o swojej rodzinie i licznym gronie przyjaciół. W ostatnich latach często wracał do swojej rodzinnej Pilicy, gdzie publikował krótkie notatki historyczne i  przyrodnicze do lokalnej gazety „Nasza Pilica”.

 

Marku – byłeś dla nas przede wszystkim przyjacielem, ale również mentorem, nauczycielem, który pokazał nam jak należy korzystać i cieszyć się z życia, będzie nam Ciebie bardzo brakowało, szczęśliwej drogi Marku…

Teraz już żadna żaba Ci nie ucieknie…

Dziękujemy…

 

Rodzinie Zmarłego w tym trudnym okresie składamy szczere kondolencje
Dyrekcja oraz Pracownicy
Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie